Rekrytering

Vi kallar oss inte för ett rekryteringsföretag eftersom vi hjälper till med alla delar inom personalområdet. Skillnaden är att vi erbjuder samma tjänster som andra rekryteringsföretag men till ett mycket förmånligt fast pris. Vi finns i Borås och har rekryterat inom många olika branscher exempelvis ekonomer, projektledare, civilingenjörer, byggare, tekniker, försäljning och marknadschefer. Vi berättar gärna mer över en kaffe eller ett samtal: 033-435 80 60.

Våra kunder har alltid tillgång till vår rekryteringskonsult vid behov. Tillsammans utgår vi från företagets kultur, visioner och värderingar när vi skapar en kravprofil. Den tid vi lägger ner på förarbetet är väl investerad tid eftersom den ligger till grund för hela rekryteringsprocessen.

Vi ser alltför ofta att det är den här delen det slarvas mest med. Man lägger inte tillräckligt med tid att diskutera igenom befattning och företagskultur. Man söker en snabb lösning. Organisationen måste själv tänka efter, vilka värderingar präglar arbetsklimatet?

Vi delar in rekryteringsprocessen i tre delar:

  • Förberedelse
  • Sökprocess
  • Introduktion