Få råd med personalfrågor

Att tolka lagar och avtal rätt är för företaget en viktig uppgift. Att göra fel kan få stora konsekvenser och avsätter mycket tid. Du får genom Koncept HR AB hjälp med de frågor som en personalchef normalt hanterar inom företaget. Du når oss på 033-435 80 60.

Enstaka frågor eller ett löpande avtal med Koncept HR ger ditt företag trygghet och den kompetens som behövs.

Du kan via Koncept HR anlita en personalchef för just den tid i månaden som behovet finns. Du får också ett bra bollplank för att lösa olika frågor inom personalområdet.

Personalfrågor – Exempel på arbetsuppgifter:

 • Avtalsfrågor/Arbetsrätt
 • Rekrytering
 • Fackliga förhandlingar (MBL, LAS mm)
 • Kompetens och ledarutveckling
 • Diskriminering, konflikter på arbetsplatsen
 • Uppsägningar
 • Jämställdhet
 • Arbetsmiljö
 • Policy inom personalområdet
 • Personalhandbok – företagsanpassad
 • Utvecklingssamtal
 • Lönekartläggning

Nu har ditt företag råd att ha en egen personalchef. Har du funderingar kring personalfrågor, kontakta Koncept HR AB. Det är billigare än du tror.