Pålitlig lönehantering, löneadministratör & löneoutsourcing

Låt oss ta han om din löneadministration genom en effektiv lönekartläggning. Koncept HR kan till ett konkurrenskraftigt pris erbjuda dig en pålitlig och fungerande lönehantering i hela Sverige, och kan även erbjuda ditt företag löneadministratörutbildning för personalen.

Lönehantering med oss – Fördelarna är:

  • Bred kompetens inom olika lönesystem
  • 30 år operativt ansvarig för löneadministration
  • Gedigen erfarenhet inom samtliga avtalsområden

Ytterligare fördelar är att du håller nere kostnaderna då du slipper utbilda din löneadministratör, underhålla lönesystemet och att tänka på ersättare vid sjukdom, semester eller annan frånvaro.

Vi skapar Glädje, Mening och Nytta för så väl företag som medarbetare, och vi Löser företagens problem och utmaningar inom HR, Lönehantering och Arbetsmiljö.

När du blir kund hos oss får du inte bara en tjänst levererad.

Du får en upplevelse som genomsyras av såväl rubriken som ledorden ovan.

Vårt helt egna ledningssystem bygger på att vi redan vid avtalstecknandet oss parter emellan, blir överens om leverans, kvalitet och resultat.

Vårt ledningssystem innebär att du som kund hos oss får såväl tjänster utförda som löpande kompetensutveckling inom valda HR områden genom vår egna Akademi.

Vi kan arbetsmarknadens spelregler, såväl som krav och kvalitet inom lönehantering.

Och vi är ackrediterade av arbetsmarknadens parter, genom AFA Försäkring, att bedriva kvalificerad arbetsmiljöutbildning.

Våra lönekonsulter är certifierade genom branschorganet SJR. Och vi är en auktoriserad Hogia och AGDA(VISMA system) byrå inom lönehantering.

Som en av få heltäckande HR byråer i Sverige, omfattas vi av kollektivavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen, och med det uppfyller vi också Almegas krav på kvalitetssäkring inom branschen.

När du väljer oss som samarbetspartner ,väljer du trygghet, kundnytta och kvalitetssäkring.

Det viktigaste du kan ge din personal varje månad är lön. Den ska vara korrekt uträknad och levereras på rätt sätt i rätt tid. Det löser våra lönekonsulter årets alla månader.

När ni är semesterlediga, är vi löneutbetalare!

När personalen inte mår riktigt bra, eller om du behöver förändra din organisation i någon riktning löser vi det.

Beskriv din målbild eller utmaning. Vi leder dig dit genom alla ”måsten” i både dokumentation och det operativa förhandlingsarbetet.

Just det operativa arbetet i personalrelaterade förändringsprocesser är vår styrka.

Våra seniora HR och lönekonsulter löser uppdraget från ax till limpa och levererar förväntat resultat.

VI bygger lönesystem, processleder lönekartläggningen och ser till att få det Systematiska Arbetsmiljöarbetet på plats.

Vi är en partner att lita på, hålla i handen när det behövs, och ställa krav på när ”tåget redan har gått”.

Vi kan ändra tidtabellen så att ni ändå alltid kommer i tid dit ni ska.

Vi har även utbildning i lönehantering. Kurserna är på 3 dagar.