Coaching till företag

Vad är coaching?

Coaching är ett verktyg för professionell och personlig utveckling. Coaching fokuserar på nuläge och framtid. Coachens roll är att vägleda klienten till önskat resultat/mål. Vertygen är det konsultativa förhållningssättet, aktivt lyssna, vägleda, ställa frågor, inspirera till självtillit, uppmana till handling, ge konstruktiv feedback. I coaching är det klienten som är experten och har svaren inom sig. Tillsammans når vi målet.

Varför ska vi använda oss av coaching?

För företag är coaching en effektiv metod att nå utveckling. Medarbetare som mår bra, är trygga i sin yrkesroll, får stöd och uppmuntran leder till ett bättre resultat och effektivitet i organisationen. Se detta effektiva verktyg som ett suveränt komplement till medarbetarsamtalen för att komma ett steg närmre handlingsplanen. Genom att erbjuda coaching kan du minska sjukfrånvaron och få mer motiverade medarbetare.