Låt våra redovisningskonsulter ta hand om din löpande bokföring.

Pålitlig redovisning där vi erbjuder bland annat löpande bokföring, fakturering, leverantörs- och kundreskontrahantering. Vi erbjuder hjälp med allt från enstaka tjänster till att ta hand om företagets ekonomifunktion.

Vi rekommenderar att du rådgör med våra redovisningskonsulter innan du lägger pengar på något program. Hos oss ingår Vismas eEkonomi Pro med tillhörande online tjänster. Du kan enkelt följa utvecklingen av ditt bolag.

Genom att lägga ut ekonomiarbetet och låta våra redovisningskonsulter sköta den löpande bokföringen minskar du din sårbarhet med garanterad leverans året runt. Slimmade processer minskar dina kostnader och du får mer tid till kärnverksamheten.

Vi skapar Glädje, Mening och Nytta för så väl företag som medarbetare, och vi Löser företagens problem och utmaningar inom HR, Lönehantering, löpande bokföring och Arbetsmiljö.

När du blir kund hos oss får du inte bara en tjänst levererad.

Du får en upplevelse som genomsyras av såväl rubriken som ledorden ovan.

Vårt helt egna ledningssystem bygger på att vi redan vid avtalstecknandet oss parter emellan, blir överens om leverans, kvalitet och resultat.

Vårt ledningssystem innebär att du som kund hos oss får såväl tjänster utförda som löpande kompetensutveckling inom valda HR områden genom vår egna Akademi.

Den Akademi vi skapat svarar mot rubriken i detta dokument.

Vi kan arbetsmarknadens spelregler, såväl som krav och kvalitet inom lönehantering.

Och vi är ackrediterade av arbetsmarknadens parter, genom AFA Försäkring, att bedriva kvalificerad arbetsmiljöutbildning.

Som en av få heltäckande HR byråer i Sverige, omfattas vi av kollektivavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen, och med det uppfyller vi också Almegas krav på kvalitetssäkring inom branschen.

När du väljer oss som samarbetspartner, väljer du trygghet, kundnytta och kvalitetssäkring.