Bättre Arbetsmiljö (BAM)
 – Grundkurs i arbetsmiljö

Galpu bjuder in till Grundläggande arbetsmiljöutbildning. Utbildningen är på 3 dagar och är förlagd 3-5 november i Borås. Kursledaren är diplomerad BAM-handledare hos Prevent.

Ta chansen att få en grund, eller vidareutveckling i er kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen vänder sig till arbetsmiljö- och skyddsombud, chefer och företagsledare.

Utbildningen mål är att ni efter genomförd utbildning skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor genom att

  • Ha kännedom om arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftning, de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna samt avtalsfrågor
  • Ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
  • Ha kännedom om och förståelse för interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan
  • Ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
  • Kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och nyttan för verksamheten
  • Kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Boka plats på nästa kurs!

Lämna ett meddelande och ange gärna hur många som kommer så återkommer vi så snart som möjligt.


[bws_google_captcha]

*Obligatoriska fält

Logo

Pris:

7 700 SEK

Övrig info:

Pris angivet ex moms
Kurslitteratur, lunch och fika ingår

Antal deltagare:

30 personer